Báo Chí & Truyền Thông2020-10-08T03:43:16-05:00
Báo Chí & Truyền Thông
28thSeptember

Ninja Van vận hành hệ thống Hóa đơn điện tử tích hợp trên tảng Oracle NetSuite ERP do BTM Global triển khai

28/09/2022|

NINJA VAN VẬN HÀNH HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP TRÊN NỀN TẢNG ORACLE NETSUITE DO BTM GLOBAL TRIỂN KHAI Ngày 30 tháng 08 năm 2022, Ninja Van - Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực logistics khu vực Đông Nam Á chính thức vận hành hệ thống hóa đơn điện tử được tích hợp trên nền tảng Oracle NetSuite ERP do BTM Global Việt Nam triển khai. Dự án được thực hiện trên nền tảng Oracle NetSuite đang vận hành của [...]

8thAugust

BTM Global được lựa chọn là đơn vị triển khai giải pháp Oracle NetSuite ERP cho Huish Outdoors tại Việt Nam

08/08/2022|

BTM GLOBAL ĐƯỢC LỰA CHỌN LÀ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ORACLE NETSUITE ERP CHO HUISH OUTDOORS TẠI VIỆT NAM Vừa qua, Huish Outdoors - Tập đoàn sản xuất thiết bị lặn thể thao hàng đầu thế giới lựa chọn BTM Global triển khai hoàn thiện và đào tạo giải pháp Oracle NetSuite ERP cho văn phòng tại Việt Nam. Thông qua dự án lần này, Huish Outdoors kỳ vọng Oracle NetSuite sẽ giúp số hóa toàn diện hoạt động vận hành nhà kho [...]

3rdAugust

Đất Hợp chính thức vận hành giải pháp Oracle NetSuite ERP do BTM Global Việt Nam triển khai

03/08/2022|

ĐẤT HỢP CHÍNH THỨC VẬN HÀNH GIẢI PHÁP ORACLE NETSUITE ERP DO BTM GLOBAL VIỆT NAM TRIỂN KHAI Giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp Oracle NetSuite ERP là bước tiến quan trọng của Đất Hợp cho lộ trình chuyển đổi số và cải tiến doanh nghiệp trong tương lai. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2022 – Đất Hợp, công ty hàng đầu chuyên cung cấp các giải pháp và công cụ trong ngành trắc địa – thủy đạc [...]

18thMay

Kingspan Việt Nam và BTM Global Việt Nam ký kết và khởi động dự án triển khai Oracle NetSuite ERP

18/05/2022|

KINGSPAN VIỆT NAM VÀ BTM GLOBAL VIỆT NAM KÝ KẾT VÀ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TRIỂN KHAI ORACLE NETSUITE Doanh nghiệp hàng đầu về các giải pháp bảo vệ công trình và tòa nhà toàn cầu đặt niềm tin vào BTM Global triển khai giải pháp Oracle NetSuite ERP cho văn phòng tại Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2022, Kingspan Việt Nam và BTM Global Việt Nam đã ký kết và khởi động dự án triển khai giải [...]

6thMay

CloudEats lựa chọn BTM Global Việt Nam hỗ trợ triển khai Oracle NetSuite tại Việt Nam

06/05/2022|

CLOUDEATS LỰA CHỌN BTM GLOBAL VIỆT NAM HỖ TRỢ TRIỂN KHAI ORACLE NETSUTIE TẠI VIỆT NAM Vừa qua, CloudEats, doanh nghiệp tiên phong về mô hình nhà hàng trực tuyến khu vực Đông Nam Á đặt niềm tin vào BTM Global Việt Nam để tư vấn, đào tạo và triển khai giải pháp Oracle NetSuite tại Chi nhánh Việt Nam. Về BTM Global BTM Global được thành lập năm 2004, là đối tác Vàng (Gold partner) dài hạn với tập đoàn Oracle và cũng là [...]

6thMay

BTM Global Việt Nam và Vriens & Partners hợp tác triển khai dự án Oracle NetSuite ERP

06/05/2022|

BTM GLOBAL VIỆT NAM VÀ VRIENS & PARTNERS HỢP TÁC TRIỂN KHAI DỰ ÁN ORACLE NETSUITE ERP Vừa qua, Vriens & Partners - Công ty tư vấn các vấn đề chính phủ hàng đầu Đông Nam Á hợp tác cùng BTM Global Việt Nam để triển khai giải pháp Oracle NetSuite ERP cho Vriens & Partners tại Việt Nam. Về BTM Global BTM Global được thành lập năm 2004, là đối tác Vàng (Gold partner) dài hạn với tập đoàn Oracle và cũng là đối [...]

28thSeptember

Ninja Van vận hành hệ thống Hóa đơn điện tử tích hợp trên tảng Oracle NetSuite ERP do BTM Global triển khai

28/09/2022|Uncategorized|

NINJA VAN VẬN HÀNH HỆ THỐNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP TRÊN NỀN TẢNG ORACLE NETSUITE DO BTM GLOBAL TRIỂN KHAI Ngày 30 tháng 08 năm 2022, Ninja Van - Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực logistics khu vực Đông Nam Á chính thức vận hành hệ thống hóa đơn điện tử được tích hợp trên nền tảng Oracle NetSuite ERP do BTM Global Việt Nam triển khai. Dự án được thực hiện trên nền tảng Oracle NetSuite đang vận hành của [...]

8thAugust

BTM Global được lựa chọn là đơn vị triển khai giải pháp Oracle NetSuite ERP cho Huish Outdoors tại Việt Nam

08/08/2022|Uncategorized|

BTM GLOBAL ĐƯỢC LỰA CHỌN LÀ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ORACLE NETSUITE ERP CHO HUISH OUTDOORS TẠI VIỆT NAM Vừa qua, Huish Outdoors - Tập đoàn sản xuất thiết bị lặn thể thao hàng đầu thế giới lựa chọn BTM Global triển khai hoàn thiện và đào tạo giải pháp Oracle NetSuite ERP cho văn phòng tại Việt Nam. Thông qua dự án lần này, Huish Outdoors kỳ vọng Oracle NetSuite sẽ giúp số hóa toàn diện hoạt động vận hành nhà kho [...]

3rdAugust

Đất Hợp chính thức vận hành giải pháp Oracle NetSuite ERP do BTM Global Việt Nam triển khai

03/08/2022|Uncategorized|

ĐẤT HỢP CHÍNH THỨC VẬN HÀNH GIẢI PHÁP ORACLE NETSUITE ERP DO BTM GLOBAL VIỆT NAM TRIỂN KHAI Giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp Oracle NetSuite ERP là bước tiến quan trọng của Đất Hợp cho lộ trình chuyển đổi số và cải tiến doanh nghiệp trong tương lai. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2022 – Đất Hợp, công ty hàng đầu chuyên cung cấp các giải pháp và công cụ trong ngành trắc địa – thủy đạc [...]

18thMay

Kingspan Việt Nam và BTM Global Việt Nam ký kết và khởi động dự án triển khai Oracle NetSuite ERP

18/05/2022|Uncategorized|

KINGSPAN VIỆT NAM VÀ BTM GLOBAL VIỆT NAM KÝ KẾT VÀ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TRIỂN KHAI ORACLE NETSUITE Doanh nghiệp hàng đầu về các giải pháp bảo vệ công trình và tòa nhà toàn cầu đặt niềm tin vào BTM Global triển khai giải pháp Oracle NetSuite ERP cho văn phòng tại Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2022, Kingspan Việt Nam và BTM Global Việt Nam đã ký kết và khởi động dự án triển khai giải [...]

6thMay

CloudEats lựa chọn BTM Global Việt Nam hỗ trợ triển khai Oracle NetSuite tại Việt Nam

06/05/2022|Báo Chí & Truyền Thông, Báo Chí & Truyền Thông, Báo Chí & Truyền Thông, Báo Chí & Truyền Thông, Báo Chí & Truyền Thông, Báo Chí & Truyền Thông|

CLOUDEATS LỰA CHỌN BTM GLOBAL VIỆT NAM HỖ TRỢ TRIỂN KHAI ORACLE NETSUTIE TẠI VIỆT NAM Vừa qua, CloudEats, doanh nghiệp tiên phong về mô hình nhà hàng trực tuyến khu vực Đông Nam Á đặt niềm tin vào BTM Global Việt Nam để tư vấn, đào tạo và triển khai giải pháp Oracle NetSuite tại Chi nhánh Việt Nam. Về BTM Global BTM Global được thành lập năm 2004, là đối tác Vàng (Gold partner) dài hạn với tập đoàn Oracle và cũng là [...]

6thMay

BTM Global Việt Nam và Vriens & Partners hợp tác triển khai dự án Oracle NetSuite ERP

06/05/2022|Uncategorized|

BTM GLOBAL VIỆT NAM VÀ VRIENS & PARTNERS HỢP TÁC TRIỂN KHAI DỰ ÁN ORACLE NETSUITE ERP Vừa qua, Vriens & Partners - Công ty tư vấn các vấn đề chính phủ hàng đầu Đông Nam Á hợp tác cùng BTM Global Việt Nam để triển khai giải pháp Oracle NetSuite ERP cho Vriens & Partners tại Việt Nam. Về BTM Global BTM Global được thành lập năm 2004, là đối tác Vàng (Gold partner) dài hạn với tập đoàn Oracle và cũng là đối [...]

Go to Top