Báo Chí & Truyền Thông2020-10-08T03:43:16-05:00
Báo Chí & Truyền Thông
18thMay

Kingspan Việt Nam và BTM Global Việt Nam ký kết và khởi động dự án triển khai Oracle NetSuite ERP

18/05/2022|

KINGSPAN VIỆT NAM VÀ BTM GLOBAL VIỆT NAM KÝ KẾT VÀ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TRIỂN KHAI ORACLE NETSUITE Doanh nghiệp hàng đầu về các giải pháp bảo vệ công trình và tòa nhà toàn cầu đặt niềm tin vào BTM Global triển khai giải pháp Oracle NetSuite ERP cho văn phòng tại Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2022, Kingspan Việt Nam và BTM Global Việt Nam đã ký kết và khởi động dự án triển khai giải [...]

6thMay

CloudEats lựa chọn BTM Global Việt Nam hỗ trợ triển khai Oracle NetSuite tại Việt Nam

06/05/2022|

CLOUDEATS LỰA CHỌN BTM GLOBAL VIỆT NAM HỖ TRỢ TRIỂN KHAI ORACLE NETSUTIE TẠI VIỆT NAM Vừa qua, CloudEats, doanh nghiệp tiên phong về mô hình nhà hàng trực tuyến khu vực Đông Nam Á đặt niềm tin vào BTM Global Việt Nam để tư vấn, đào tạo và triển khai giải pháp Oracle NetSuite tại Chi nhánh Việt Nam. Về BTM Global BTM Global được thành lập năm 2004, là đối tác Vàng (Gold partner) dài hạn với tập đoàn Oracle và cũng là [...]

6thMay

BTM Global Việt Nam và Vriens & Partners hợp tác triển khai dự án Oracle NetSuite ERP

06/05/2022|

BTM GLOBAL VIỆT NAM VÀ VRIENS & PARTNERS HỢP TÁC TRIỂN KHAI DỰ ÁN ORACLE NETSUITE ERP Vừa qua, Vriens & Partners - Công ty tư vấn các vấn đề chính phủ hàng đầu Đông Nam Á hợp tác cùng BTM Global Việt Nam để triển khai giải pháp Oracle NetSuite ERP cho Vriens & Partners tại Việt Nam. Về BTM Global BTM Global được thành lập năm 2004, là đối tác Vàng (Gold partner) dài hạn với tập đoàn Oracle và cũng là đối [...]

15thMarch

Đất Hợp bắt tay cùng BTM Global Việt Nam triển khai Giải pháp Điện toán đám mây Oracle NetSuite ERP

15/03/2022|

ĐẤT HỢP BẮT TAY CÙNG BTM GLOBAL VIỆT NAM TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ORACLE NETSUITE ERP Doanh nghiệp hàng đầu ngành trắc địa và vi sinh hợp tác cùng BTM Global Việt Nam cho dự án triển khai Giải pháp Điện toán đám mây Oracle NetSuite ERP. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2022; BTM Global Việt Nam, nhà cung cấp dịch vụ tích hợp và phát triển phần mềm hàng đầu tại Việt Nam được [...]

28thFebruary

BTM Global tổ chức sự kiện “Chuyển đổi số – Doanh nghiệp hiện đại tham gia vào bán hàng đa kênh”

28/02/2022|

BTM GLOBAL VIỆT NAM TỔ CHỨC SỰ KIỆN “CHUYỂN ĐỔI SỐ - DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI THAM GIA VÀO BÁN HÀNG ĐA KÊNH” Hiện nay nhiều doanh nghiệp bắt đầu xây dựng các kênh bán hàng trên sàn TMĐT, mạng xã hội, cửa hàng bán lẻ nhằm giảm sự phụ thuộc hệ thống phân phối truyền thống. Một hệ thống ERP tích hợp dữ liệu chặt chẽ với tất cả các kênh bán hàng sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng doanh số và giảm [...]

17thJanuary

SHOPBACK lựa chọn BTM Global Việt Nam triển khai gói báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

17/01/2022|

SHOPBACK LỰA CHỌN BTM GLOBAL VIỆT NAM TRIỂN KHAI GÓI BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC VÀ GÓI TÍCH HỢP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ E-INVOICE TRÊN NỀN TẢNG ORACLE NETSUITE BTM Global Việt Nam – Đối tác hàng đầu của Oracle NetSuite tại thị trường Mỹ và Việt Nam vừa được Shopback đặt niềm tin, lựa chọn để triển khai gói báo cáo tài chính theo thông tư số 200/2014/TT-BTC và gói tích hợp hóa đơn điện tử E-invoice trên nền [...]

18thMay

Kingspan Việt Nam và BTM Global Việt Nam ký kết và khởi động dự án triển khai Oracle NetSuite ERP

18/05/2022|Báo Chí & Truyền Thông|

KINGSPAN VIỆT NAM VÀ BTM GLOBAL VIỆT NAM KÝ KẾT VÀ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TRIỂN KHAI ORACLE NETSUITE Doanh nghiệp hàng đầu về các giải pháp bảo vệ công trình và tòa nhà toàn cầu đặt niềm tin vào BTM Global triển khai giải pháp Oracle NetSuite ERP cho văn phòng tại Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2022, Kingspan Việt Nam và BTM Global Việt Nam đã ký kết và khởi động dự án triển khai giải [...]

6thMay

CloudEats lựa chọn BTM Global Việt Nam hỗ trợ triển khai Oracle NetSuite tại Việt Nam

06/05/2022|Báo Chí & Truyền Thông|

CLOUDEATS LỰA CHỌN BTM GLOBAL VIỆT NAM HỖ TRỢ TRIỂN KHAI ORACLE NETSUTIE TẠI VIỆT NAM Vừa qua, CloudEats, doanh nghiệp tiên phong về mô hình nhà hàng trực tuyến khu vực Đông Nam Á đặt niềm tin vào BTM Global Việt Nam để tư vấn, đào tạo và triển khai giải pháp Oracle NetSuite tại Chi nhánh Việt Nam. Về BTM Global BTM Global được thành lập năm 2004, là đối tác Vàng (Gold partner) dài hạn với tập đoàn Oracle và cũng là [...]

6thMay

BTM Global Việt Nam và Vriens & Partners hợp tác triển khai dự án Oracle NetSuite ERP

06/05/2022|Báo Chí & Truyền Thông|

BTM GLOBAL VIỆT NAM VÀ VRIENS & PARTNERS HỢP TÁC TRIỂN KHAI DỰ ÁN ORACLE NETSUITE ERP Vừa qua, Vriens & Partners - Công ty tư vấn các vấn đề chính phủ hàng đầu Đông Nam Á hợp tác cùng BTM Global Việt Nam để triển khai giải pháp Oracle NetSuite ERP cho Vriens & Partners tại Việt Nam. Về BTM Global BTM Global được thành lập năm 2004, là đối tác Vàng (Gold partner) dài hạn với tập đoàn Oracle và cũng là đối [...]

15thMarch

Đất Hợp bắt tay cùng BTM Global Việt Nam triển khai Giải pháp Điện toán đám mây Oracle NetSuite ERP

15/03/2022|Báo Chí & Truyền Thông|

ĐẤT HỢP BẮT TAY CÙNG BTM GLOBAL VIỆT NAM TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ORACLE NETSUITE ERP Doanh nghiệp hàng đầu ngành trắc địa và vi sinh hợp tác cùng BTM Global Việt Nam cho dự án triển khai Giải pháp Điện toán đám mây Oracle NetSuite ERP. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2022; BTM Global Việt Nam, nhà cung cấp dịch vụ tích hợp và phát triển phần mềm hàng đầu tại Việt Nam được [...]

28thFebruary

BTM Global tổ chức sự kiện “Chuyển đổi số – Doanh nghiệp hiện đại tham gia vào bán hàng đa kênh”

28/02/2022|Báo Chí & Truyền Thông|

BTM GLOBAL VIỆT NAM TỔ CHỨC SỰ KIỆN “CHUYỂN ĐỔI SỐ - DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI THAM GIA VÀO BÁN HÀNG ĐA KÊNH” Hiện nay nhiều doanh nghiệp bắt đầu xây dựng các kênh bán hàng trên sàn TMĐT, mạng xã hội, cửa hàng bán lẻ nhằm giảm sự phụ thuộc hệ thống phân phối truyền thống. Một hệ thống ERP tích hợp dữ liệu chặt chẽ với tất cả các kênh bán hàng sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng doanh số và giảm [...]

17thJanuary

SHOPBACK lựa chọn BTM Global Việt Nam triển khai gói báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

17/01/2022|Báo Chí & Truyền Thông|

SHOPBACK LỰA CHỌN BTM GLOBAL VIỆT NAM TRIỂN KHAI GÓI BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC VÀ GÓI TÍCH HỢP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ E-INVOICE TRÊN NỀN TẢNG ORACLE NETSUITE BTM Global Việt Nam – Đối tác hàng đầu của Oracle NetSuite tại thị trường Mỹ và Việt Nam vừa được Shopback đặt niềm tin, lựa chọn để triển khai gói báo cáo tài chính theo thông tư số 200/2014/TT-BTC và gói tích hợp hóa đơn điện tử E-invoice trên nền [...]

Go to Top