Tích Hợp Hệ Thống

“Chiến lược thông minh là nền tảng vững chắc cho sự thành công của bất kỳ cơ sở hạ tầng công nghệ nào.”

Doanh nghiệp khi mua mới hoặc nâng cấp hệ thống, phần mềm quan trọng cần làm việc với các nhà cung cấp công nghệ và tích hợp hệ thống (THHT) khác nhau. Trong thời đại 4.0 bùng nổ và thay đổi liên tục theo thời gian, công nghệ không ngừng phát triển và nhu cầu nâng cao từ khách hàng là thách thức đối với doanh nghiệp. Để quản lý hệ thống IT với các lựa chọn tối ưu, triển khai dự án thành công trong thời gian ngắn nhất với chi phí thấp nhất không phải là chuyện dễ dàng. Nhà THHT sẽ tư vấn, hoạch định chiến lược công nghệ, thực hiện phát triển ứng dụng, dịch vụ THHT và các dịch vụ hỗ trợ khác để hình thành giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp khi muốn ứng dụng bất kì phần mềm công nghệ nào trong vận hành kinh doanh.

Link Tham Khảo:
___

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tích hợp hệ thống

Kiểm thử sản phẩm

Chuyển giao và bảo trì sản phẩm