5th August

Quản trị quan hệ khách hàng tối ưu với Oracle NetSuite CRM

2021-08-05T23:46:26-05:0005/08/2021|

QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TỐI ƯU VỚI ORACLE NETSUITE ERP Oracle NetSuite CRM là giải pháp điện toán đám mây mang lại cái nhìn 360 độ theo thời gian thực về khách hàng của doanh nghiệp. Giải pháp này cung cấp luồng thông tin liền mạch trong toàn bộ vòng đời của [...]

27th July

6 giai đoạn chính khi triển khai hệ thống ERP

2021-07-29T09:14:35-05:0027/07/2021|

6 GIAI ĐOẠN CHÍNH KHI TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP Triển khai giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP) thường phức tạp vì nó ảnh hưởng đến nhiều bộ phận của doanh nghiệp. Với bất kỳ một sự thay đổi lớn nào, một kế hoạch triển khai được chuẩn bị cẩn thận [...]

21st July

Oracle NetSuite ERP – Nền tảng quản lý doanh nghiệp có thể truy cập mọi lúc mọi nơi

2021-07-21T20:46:47-05:0021/07/2021|

ORACLE NETSUITE ERP - NỀN TẢNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CÓ THỂ TRUY CẬP MỌI LÚC MỌI NƠI Oracle NetSuite ERP là giải pháp phần mềm số 1 thế giới trên nền tảng điện toán đám mây với hơn 21.000 khách hàng tin dùng. Toàn bộ quy trình nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp [...]

21st July

Oracle NetSuite ERP – Triển khai nhanh với chi phí thấp

2021-07-21T20:48:44-05:0021/07/2021|

ORACLE NETSUITE ERP - TRIỂN KHAI NHANH VỚI CHI PHÍ THẤP Oracle NetSuite ERP là một giải pháp linh hoạt phù hợp với những nhu cầu kinh doanh khác nhau của doanh nghiệp. Giải pháp được tích hợp trên nền tảng đám mây, có thể dễ dàng cài đặt và tích hợp. Đồng thời, doanh [...]

21st July

Oracle NetSuite ERP – Tùy chỉnh và tích hợp dễ dàng

2021-07-21T20:50:04-05:0021/07/2021|

ORACLE NETSUITE ERP - TÙY CHỈNH VÀ TÍCH HỢP DỄ DÀNG Oracle NetSuite ERP là giải pháp phần mềm số 1 trên nền tảng điện toán đám mây hỗ trợ tùy chỉnh hệ thống theo đặc thù của doanh nghiệp cũng như tích hợp với các hệ thống có sẵn để tạo nên giải pháp [...]

Go to Top