Hỗ Trợ Khách Hàng

“BTM Global – Đối tác chuyên nghiệp, luôn thấu hiểu nhu cầu và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Doanh nghiệp.”

Chúng tôi hỗ trợ đào tạo và duy trì hệ thống nhằm đảm bảo doanh nghiệp vận hành hoàn hảo nhất có thể.

Đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp sẽ được những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của BTM Global đào tạo và hướng dẫn tận tình, giúp họ biết cách vận hành hệ thống hiệu quả nhất.

Hỗ Trợ Khách Hàng

“BTM Global – Đối tác chuyên nghiệp, luôn thấu hiểu nhu cầu và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Doanh nghiệp.”

Chúng tôi hỗ trợ đào tạo và duy trì hệ thống nhằm đảm bảo doanh nghiệp vận hành hoàn hảo nhất có thể.

Đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp sẽ được những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của BTM Global đào tạo và hướng dẫn tận tình, giúp họ biết cách vận hành hệ thống hiệu quả nhất.

Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Hỗ trợ vận hành

Xử lý sự cố

Nâng cấp phần mềm

Đào tạo người dùng

Tích hợp hệ thống

Kiểm thử sản phẩm

Chuyển giao và bảo trì sản phẩm