Phát Triển Ứng Dụng

“BTM Global – Đối tác chuyên nghiệp, luôn thấu hiểu nhu cầu và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Doanh nghiệp.”

Công nghệ và hệ thống phần mềm đổi mới liên tục nên chúng tôi không ngừng hỗ trợ phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, với nhiều năm kinh nghiệm triển khai giải pháp Oracle và NetSuite ERP, chúng tôi tự phát triển những ứng dụng phần mềm giúp việc triển khai dự án và tích hợp với các hệ thống khác một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Phát triển ứng dụng

“BTM Global – Đối tác chuyên nghiệp, luôn thấu hiểu nhu cầu và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Doanh nghiệp.”

Công nghệ và hệ thống phần mềm đổi mới liên tục nên chúng tôi không ngừng hỗ trợ phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, với nhiều năm kinh nghiệm triển khai giải pháp Oracle và NetSuite ERP, chúng tôi tự phát triển những ứng dụng phần mềm giúp việc triển khai dự án và tích hợp với các hệ thống khác một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Lập kế hoạch dự án

Phân tích yêu cầu

Thiết kế hệ thống

Phát triển ứng dụng

Kiểm thử sản phẩm

Chuyển giao và bảo trì