Công ty BTM Global (“BTM”) tôn trọng quyền riêng tư của các cá nhân truy cập trang web của chúng tôi. Nói chung, các cá nhân truy cập trang web của chúng tôi sẽ được che dấu thông tin và không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào ra bên ngoài. Chính sách bảo mật này mô tả thông tin chúng tôi thu thập được, cách chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng chúng như thế nào.

Tập tin nhật ký (Log Files)

Giống như hầu hết các máy chủ trang web tiêu chuẩn, chúng tôi sử dụng các tập tin nhật ký. Tập tin nhật ký chứa tên miền và máy chủ bạn dùng để truy cập Internet (ví dụ: google.com.vn); địa chỉ IP của máy tính bạn đang sử dụng; phần mềm trình duyệt web và hệ điều hành bạn sử dụng; ngày và giờ bạn truy cập trang web của chúng tôi; và địa chỉ IP của trang web mà bạn đã liên kết trực tiếp với trang web của chúng tôi. Những thông tin thu thập ở trên trong tập tin nhật ký không liên quan đến thông tin cá nhân của bạn.

Cookie

“Cookies” là các tập tin nhỏ được tạo ra và lưu lại trên máy tính khi người dùng truy cập một website nào đó. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để đo lường lưu lượng truy cập cá nhân, kiểm soát bảo mật dữ liệu, kiểm soát nội dung truy cập nhằm giúp chúng tôi làm cho trang web của mình hữu ích hơn với người dùng. Chúng tôi sử dụng các cookie để nhận dạng thông tin cơ bản không liên quan đến dữ liệu cá nhân như xác định loại trình duyệt, phiên bản của hệ điều hành và các thông số kỹ thuật liên quan đến Internet của bạn. Tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn, bạn có thể thiết lập cấu hình trình duyệt để chấp nhận hoặc từ chối dịch vụ cookie khi nhận được yêu cầu thiết lập cookie từ website của chúng tôi.

Thu thập thông tin

BTM sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn (ví dụ như số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail) trừ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của bạn được thu thập bởi BTM, xin vui lòng không gửi những thông tin đó cho chúng tôi. Bạn có thể cung cấp thông tin cho BTM qua nhiều kênh như trả lời các khảo sát trực tuyến, các trang đăng ký nhận bản tin hoặc gửi e-mail tới chúng tôi. Xin lưu ý rằng, khi bạn sử dụng trang web này hoặc gửi email đến BTM, bạn có thể lựa chọn để gửi bất kỳ dữ liệu nào mà bạn muốn cung cấp cho chúng tôi. Việc truyền thông tin tới trang web và gửi các e-mail đến chúng tôi có thể không được bảo mật an toàn. Với các hoạt động vốn có và bản chất của Internet, tất cả các thông tin truyền qua Internet đều có rủi ro.

Sử dụng thông tin

Thông tin mà BTM thu thập được sẽ được sử dụng để cải thiện nội dung trang web của chúng tôi và cho các mục đích khác mà chúng tôi sẽ thông tin cho bạn khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập được thông qua trang web này có thể được cung cấp cho các chi nhánh của BTM và các công ty đối tác của BTM nếu yêu cầu công việc cần những thông tin này. Mặc dù chúng tôi nỗ lực bảo vệ quyền riêng tư của bạn nhưng chúng tôi có nghĩa vụ phải tiết lộ thông tin cá nhân khi luật pháp hoặc quy định yêu cầu hoặc khi chúng tôi thực sự tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ thủ tục tố tụng tòa án hoặc quy trình pháp lý. Trong trường hợp BTM có sự thay đổi quyền kiểm soát doanh nghiệp như sáp nhập, được công ty khác mua lại hoặc bán một phần tài sản thì những thông tin cá nhân thu thập được theo chính sách này có thể là một phần của tài sản được chuyển giao. Bạn sẽ nhận được thông báo qua trang web của chúng tôi trong 30 ngày trước khi chuyển giao quyền kiểm soát thông tin cá nhân cho tổ chức khác. Nếu sau khi chuyển đổi kinh doanh, thông tin nhận dạng cá nhân của bạn sẽ được sử dụng theo cách khác với thông tin được nêu tại thời điểm thu thập, chúng tôi sẽ thông báo thay đổi đến bạn để bạn có sự lựa chọn phù hợp. BTM sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp về mặt thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi.

Hủy đăng ký nhận bản tin (Opt-out)

Nếu bạn không muốn nhận thông tin từ BTM, bạn có thể chọn không tham gia nhận bản tin bằng cách gửi email cho chúng tôi qua [email protected] hoặc gửi một bức thư với yêu cầu hủy đăng ký nhận bản tin đến công ty của chúng tôi tại: Trụ sở văn phòng 202, Tòa nhà Helios, đường số 3, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Các trang web khác

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. BTM không có quyền kiểm soát các trang web khác vì vậy khi bạn đã sử dụng các liên kết để rời khỏi trang web của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm và bảo mật mọi thông tin bạn cung cấp khi truy cập các trang web khác. Các trang web khác tuân theo chính sách bảo mật của riêng nó chứ không phải của BTM và vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào khác mà bạn truy cập.

Thông báo về việc thay đổi

BTM có quyền thay đổi các điều khoản của chính sách bảo mật này theo thời gian. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ đăng tải các chính sách bảo mật được sửa đổi lên website của chúng tôi. Bạn được khuyến khích xem lại các chính sách bảo mật đã đăng tải theo định kỳ để cập nhật bất cứ sự bổ sung hoặc sửa đổi thông tin nào của chúng tôi.