BTM GLOBAL ĐÃ THAM DỰ PHIÊN HỘI THẢO “KHU CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH” DO HEPZA VÀ QTSC TỔ CHỨC TẠI KCX TÂN THUẬN

BTM Global đã tham dự và giới thiệu giải pháp Oracle NetSuite ERP & CRM trong phiên hội thảo dành cho các doanh nghiệp, nhà máy đang hoạt động trong KCN/KCX được tổ chức vào ngày 22/10/2020 tại khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM do Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA), Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) phối hợp tổ chức.

Dưới đây là số hình ảnh tại phiên hội thảo:

Thông tin chi tiết về buổi hội thảo đã được cập nhật trên Website QTSC tại đây

###