BTM GLOBAL ĐÃ THAM DỰ DIỄN ĐÀN CFO VIỆT NAM LẦN THỨ 12 “NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHỤC HỒI KINH DOANH VỚI KẾ HOẠCH CHỦ ĐỘNG

Ngày 18/11/2020, BTM Global đã tham dự và giới thiệu giải pháp phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp số 1 thế giới trên nền tảng điện toán đám mây – Oracle NetSuite ERP & CRM đến quý doanh nghiệp trong diễn đàn CFO Việt nam lần thứ 12 “nâng cao khả năng phục hồi kinh doanh với kế hoạch chủ động” được tổ chức tại Lotte Legend Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.

Dưới đây là số hình ảnh tại diễn đàn:

 

Thông tin chi tiết về chương trình đã được cập nhật trên Website CFO Việt Nam tại đây

Hình ảnh chi tiết về diễn đàn được chia sẻ tại đây

###